Authorization

OTC Markets Group välkomnar Atlantic Sapphire ASA till OTCQX

NEW YORK, 15 januari 2021 /PRNewswire/ --AOTC Markets Grupp Inc.A(OTCQX: OTCM), aktAr pA? finansiella marknader fAr 11 000 amerikanska och globala vArdepapper meddelade idag Atlantic Sapphire ASAA(Oslo BA,rs: ASA; OTCQX: AASZF), ett ledande fAretag inom hA?llbar laxodling i BluehouseA i Miami i Florida i USA har kvalificerat sig till att handlas pA? OTCQXA Best Market.Atlantic Sapphire ASA bArjar handlas pA? OTCQX under symbolen "AASZF." Amerikanska investerare kan hitta aktuell finansiell information och Level 2-offerter i realtid fAr fAretaget pA? www.otcmarkets.com.Handel pA? OTCQX-marknaden erbjuder fAretag effektiv och kostnadseffektiv tillgA?ng till de amerikanska kapitalmarknaderna. FAr fAretag noterade pA? en kvalificerad internationell bArs ger strAmlinjeformade marknadsstandarder dem mAjlighet att genom sin hemmamarknadsrapportering gAra sin information tillgAnglig i USA. FAr att kvalificera sig fAr OTCQX mA?ste fAretag uppfylla hAga finansiella standarder, fAlja bAsta praxis fAr fAretagsstyrning och visa att man fAljer tillAmpliga vArdepapperslagar."Vi gratulerar Atlantic Sapphire ASA till att ha kvalificerat sig fAr OTCQX Best Market", sa Joe Coveney, vice ordfArande fAr Corporate Services pA? OTC Markets Group. "Vi Ar glada att kunna stAdja innovativa och fAretagsmAssiga internationella fAretag som vill Aka insynen och ge bAttre tillgA?ng till information och handel fAr amerikanska investerare. Korshandel med OTCQX i USA kommer att gAra det mAjligt fAr Atlantic Sapphire ASA, som Ar noterat pA? Oslo BA,rs, att diversifiera sin investerarbas och att utvidga sitt globala engagemang Annu mer."Johan E. Andreassen, ordfArande fAr Atlantic Sapphire ASA, sa: "Sedan den fArsta amerikanska skArden i september 2020 har vA?r Bluehouse-lax expanderat sitt fotavtryck till Aver 1 000 platser, med allt fler butiker pA? nAtet nAr vi fortsAtter att Aka produktionen mot vA?rt mA?l pA? 220 000 ton skArd A?r 2031 (ungefAr 1 miljard laxmA?ltider per A?r). Atlantic Sapphires banbrytande teknik och vattenbruk ger en hAlsosam produkt som bidrar till att undanrAja miljAproblem i samband med konventionell laxodling. Bluehouse-lax har en utsAkt mild smak och fAds upp utan antibiotika eller bekAmpningsmedel i en vattenkAlla som Ar fri frA?n mikroplast. Som vArldens stArsta landbaserade laxodlingsfAretag med primAr verksamhet i USA Ar vi glada Aver att kunna noteras pA? en amerikansk marknad och ytterligare diversifiera vA?r investerarbas nAr vi expanderar verksamheten."
See also:
Leave a comment
News
  • Latest
  • Read
  • Commented
Calendar Content
«     2021    »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031