Authorization

University of Texas System hanterar efterlevnad av GASB 87 med Planon

GOTHENBURG, Sverige, 20 maj, 2020 /PRNewswire/ -- Planon, en ledande global leverantAr av integrerade programvarulAsningar fAr fArbAttring av processer inom fastighets- och anlAggningsfArvaltning, kan med detta meddela att University of Texas System har valt Planons redovisningslAsning fAr leasingavtal fAr efterlevnad av den amerikanska redovisningsstandarden GASB 87 fAr offentliga organisationer i USA. ProgramvarulAsningen kommer att stAdja universitetsgruppen, som Ar en av de stArsta fAr hAgre utbildning i USA med 14 lArosAten, upp emot 240A000 studenter och en A?rsbudget pA? 21,1 miljarder dollar.UT-gruppen var pA? jakt efter en gemensam plattform som kunde utfAra de berAkningar som krAvs enligt de nya redovisningsstandarderna, och som gick att integrera med dess befintliga affArssystem. UT-gruppen undersAkte olika lAsningar fAr GASB 87 frA?n flera olika leverantArer i syfte att hitta en tillfArlitlig lA?ngsiktig partner (GASB 87 Ar en lagstiftning fAr offentliga organisationer och universitet i USA som relaterar till standarderna fAr ASC 842 och IFRS16).Under 2019 antogs nya redovisningsstandarder fAr leasingavtal som Andrade hur leasingavtal godkAnns, mAts och redovisas. Den huvudsakliga fArAndringen Ar att leasingavgifter inte lAngre redovisas som kostnader, utan tillgA?ngar och motsvarande skulder berAknas och redovisas i balansrAkningen (med undantag fAr tillgA?ngar med lA?gt vArde eller leasingvillkor pA? 12 mA?nader eller mindre) enligt modellen fAr enkel bokfAring. Med GASB 87 fArsvinner skillnaden mellan finansiell och operationell leasing fAr leasingkunder.A "UT-gruppen har A?tagit sig att maximera effektiviteten vid sina A?tta akademiska universitet och sex hAlso- och sjukvA?rdsinrAttningar", sAger Fred Guelen, verksamhetschef fAr Nordamerika pA? Planon. "Planon har fA?tt Aran att stAdja UT-gruppen med vA?r GASB 87-kompatibla redovisningslAsning fAr leasingavtal."
See also:
Leave a comment
News
  • Latest
  • Read
  • Commented
Calendar Content
«     2020    »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930