Authorization

Ponemon: Global stigning i mere målrettede og avancerede cyberangreb på små og mellemstore virksomheder

66 % af smA? og mellemstore virksomheder (SMV'er) over hele verden har vAret ramt af et cyberangreb inden for de seneste 12 mA?neder, 76 % i USACHICAGO, 8. oktober 2019 /PRNewswire/ -- For 3. A?r i trAk har smA? og mellemstore virksomheder meddelt, at der har vAret en vAsentlig stigning i mA?lrettede overtrAdelser af cybersikkerheden. En nyere global undersA,gelse udfA,rt af Ponemon Institute, som er en verdenskendt uafhAngig forskningsorganisation, afslA,rede, at hyppigheden og detaljeringsgraden af angreb i USA, Storbritannien og EU vokser. Herudover beskrev nAsten halvdelen (45 %) af de 2.000 respondenter deres organisations IT-status som ineffektiv, og 39 % angiv, at de ikke har en beredskabsplan for sA?danne hAndelser.The 2019 Global State of Cybersecurity in Small and Medium-Sized Businesses-rapporten fremhAver det voksende antal problemer med cybersikkerheden, som bedst kan illustreres via de A?rlige tendenser tilbage til 2016. UndersA,gelsen, som blev bestilt af Keeper Security, behandlede svar fra 2.391 aktA,rer inden for IT og IT-sikkerhed i USA, Storbritannien, Tyskland, A?strig, Schweiz, Benelux-landene og Skandinavien."Cyberkriminelle udvikler til stadighed deres angreb og benytter mere og mere avancerede taktikker, og virksomheder af alle stA,rrelser stA?r for skud", udtaler Dr. Larry Ponemon, som er prAsident for og grundlAgger af The Ponemon Institute. Rapporten "The 2019 Global State of Cybersecurity in SMBs" pA?viser, at cyberangreb er et globalt fAnomen, ligesom virksomhedernes manglende opmArksomhed og parathed er. Enhver organisation, uanset hvor den er og hvor stor den er, skal sAtte cybersikkerhed A,verst pA? dagsordenen".VAsentlige resultater fra 2019:

Overordnet set en dramatisk stigning i angreb a?? 76 % af amerikanske virksomheder har vAret udsat for angreb i de seneste 12 mA?neder, hvilket er en stigning fra 55 % i 2016. PA? globalt plan berettede 66 % af respondenterne om angreb i den samme periode.Angreb, som er baseret pA? vildledelse, er i stigning a?? overordnet set bliver angrebene mere og mere avancerede, med phishing (57 %), kompromitterede eller stjA?lne enheder (33 %) og tyveri af brugeroplysninger (30 %) som nogle af de mest almindelige angreb rettet mod smA? og mellemstore virksomheder over hele verden.Tab af data en af de mest almindelige konsekvenser a?? globalt set talte 63 % af virksomhederne om en hAndelse, der omfattede tab af fA,lsomme oplysninger om kunder og medarbejdere inden for det seneste A?r. Dette tal er 69 % i USA, hvilket er en stigning fra 50 % i 2016.

"Flere og flere virksomheder oplever flere ekstremt mA?lrettede, sofistikerede og alvorlige cyberangreb end nogensinde fA,r, og alligevel viser resultatet af vores undersA,gelse, at de ikke gA,r nok for at lukke hullet", siger Darren Guccione, som CEO og medgrundlAgger af Keeper Security. "Vi sponsorerer denne A?rlige forskning sammen med Ponemon, fordi vi A,nsker, at smA? og mellemstore virksomheder skal forstA?, at intet mA?l er for smA?t for cyberkriminelle, og at det ikke er nok blot at vAre opmArksom pA?, at der er noget, der hedder cybertrusler. Det er alfa og omega, at sA?danne virksomheder ivArksAtter tiltag til at imA,degA? cybertrusler og udarbejder en effektiv forebyggelsesstrategi".Nye teknologier, nye cybersikkerhedsrisici
SmA? og mellemstore virksomheder over hele verden benytter sig i stigende grad af nye teknologier, f.eks. mobile enheder, Internet of Things (IoT) og biometrik, pA? trods af manglende tillid til disses evne til at beskytte fA,lsomme oplysninger. NAsten halvdelen (48 %) af respondenterne tilgA?r mere end 50 % af deres virksomheds essentielle applikationer fra mobile enheder, og nAsten den samme andel af respondenterne (49 %) sagde, at brugen af mobile enheder til A?bning af applikationer, som er essentielle for forretningen, nedsAtter virksomhedens sikkerhedsstatus.Hertil kommer, at en stor del af respondenterne (80 %) mener, at det er sandsynligt, at en sikkerhedshAndelse, som har med usikre IoT-enheder at gA,re, vil fA? et katastrofalt udfald, og alligevel overvA?ger kun 21 % risikoen ved IoT-enheder pA? arbejdspladsen. UndersA,gelsen antyder endvidere, at biometrik kan vAre pA? vej til at blive mainstream, og tre fjerdedele af smA? og mellemstore virksomheder bruger i dag biometrik til identifikation og godkendelse eller har planer om at gA,re det.Regionale hA,jdepunkter:
USA

82 % af de amerikanske respondenter fortalte, at de har oplevet cyberangreb i deres organisations levetid, hvilket er hA,jere end i alle andre omrA?der.Amerikanske virksomheder har mere tillid til deres interne sikkerhedseksperter end i alle andre omrA?der.NAsten 9 ud af 10 (88 %) af de amerikanske respondenter angav, at de bruger mindre end 20 % af deres samlede IT-budget pA? sikkerhed.Amerikanske virksomheder har nAsten dobbelt sA? stor risiko for at blive udsat for et cyberangreb fra en person i virksomheden (77 %) end fra en ekstern hacker (40 %)

Storbritannien

65 % af de smA? og mellemstore virksomheder i Storbritannien har oplevet et cyberangreb inden for det seneste A?r, men antallet af angreb i landet voksede kun halvt sA? hurtigt som i USA.Webbaserede angreb (49 %), phishing (48 %) og generel malware (42 %) var de mest almindelige former for cyberangreb i Storbritannien.De britiske respondenter er ved at tabe tilliden til deres organisations IT-sikkerhedsstatus, og 4 % fArre angiver den som meget effektiv sammenlignet med 2018.

A?strig, Tyskland og Schweiz

SmA? og mellemstore virksomheder i A?strig, Tyskland og Schweiz er mindre bekymret for, om medarbejdernes adgangskoder bliver stjA?let eller kompromitteret, end resten af verden, og kun 58 % gav sA?ledes udtryk for bekymring.I A?strig, Tyskland og Schweiz sagde to tredjedele af de smA? og mellemstore virksomheder (66 %), at bArbare computere er et af de mest sA?rbare endepunkter eller indgangsvinkler til deres organisations netvArk og virksomhedssystemer, hvilket er mere end det globale gennemsnit pA? 56 %.Der er stA,rre sandsynlighed for, at virksomheder i A?strig, Tyskland og Schweiz uddanner deres medarbejdere og tredjeparter og informerer dem om de risici, der stammer fra IoT-enheder, end i alle andre omrA?der, og mere end 27 % gA,r det sA?ledes allerede. PA? samme mA?de er der her stA,rst sandsynlighed for, at virksomhederne holder A,je med risikoen ved IoT-enheder, der anvendes pA? arbejdspladsen, og 25 % har sA?ledes aktiv overvA?gning.

Benelux-landene (Belgien, Nederlandene og Luxemburg)

Selvom mere end halvdelen (56 %) af de smA? og mellemstore virksomheder i Benelux har oplevet et cyberangreb inden for de seneste 12 mA?neder, var der i dette omrA?de 20 % fArre end i USA i den samme periode (76 %).De fleste respondenter sagde, at mobile enheder (60 %), bArbare computere (55 %) og cloud-systemer (49 %) er de mest sA?rbare endepunkter eller indgangsvinkler til deres organisations netvArk og virksomhedssystemer.Mere end to tredjedele af virksomhederne i Benelux (68 %) er enig i eller meget enig i, at adgangskoder er en essentiel del af en sikkerhedsstrategi.I Benelux bruger flere respondenter biometrik til identifikation og godkendelse end i alle andre omrA?der, og 51 % angiver sA?ledes, at de bruger det allerede.

Skandinavien (Danmark, Norge og Sverige)

NAsten to tredjedele (64 %) af smA? og mellemstore virksomheder i Skandinavien har oplevet et cyberangreb. Det er dog stadig under det globale gennemsnit pA? 72 %, hvilket kan vAre en indikation af, at man i dette omrA?de har bedre cybersikkerhedsmetoder.Respondenterne i Skandinavien gA?r mest op i at beskytte deres immaterielle rettigheder mod cyberkriminelle (58 %), mens man i USA, Storbritannien, A?strig, Tyskland og Schweiz gA?r mest op i at beskytte kundefortegnelser.Antallet af smA? og mellemstore virksomheder i Skandinavien, som har oplevet situationer, hvor angrebsvArktA,j og malware er sluppet igennem deres IDS-systemer (Intrusion Detection System) (71 %), er hA,jere end det globale gennemsnit pA? 69 %.De fleste respondenter (56 %) mener, at brugen af mobile enheder, f.eks. tablets og smartphones, til at tilgA? virksomhedens essentielle applikationer og IT-infrastruktur nedsAtter sikkerhedsstatussen. Det er over det globale gennemsnit pA? 49 %, og antyder, at smA? og mellemstore virksomheder i Skandinavien har mindre tillid til mobile enheder end i andre omrA?der.

HA,r mere pA? de kommende webinarer
Keeper og Ponemon gennemgA?r resultaterne fra undersA,gelsen Ponemon 2019 Global State of Cybersecurity in SMBs mere detaljeret i forbindelse med live webinarer, hvor USA er pA? programmet den 30. oktober kl. 10.30 EST, og Storbritannien og Europa den 31. oktober kl. 15.30 GMT.Om undersA,gelsen Ponemon 2019 Global State of SMB Cybersecurity
The Ponemon Institute interviewede omkring 2.391 aktA,rer inden for IT og IT-sikkerhed fra virksomheder i USA, Storbritannien, A?strig, Tyskland, Schweiz, Benelux og Skandinavien i perioden fra 7. august til 30. september 2019 via en webbaseret indsamlingsmetode. Respondenterne reprAsenterede virksomheder med mellem 100 og 1.000 medarbejdere.Om Keeper Security, Inc.
Keeper Security, Inc. ("Keeper") transformerer den mA?de, hvorpA? virksomheder og enkeltpersoner beskytter deres adgangskoder og fA,lsomme digitale aktiver med henblik pA? at nedbringe omfanget af cybertyveri og databrud i vAsentligt omfang. Keeper er den fA,rende udbyder af videnslA,s (zero-knowledge) sikkerhed og krypteringssoftware, herunder adgangskodeadministration, overvA?gning af det mA,rke net, digital filopbevaring og meddelelsestjenester. PC Magazine har udnAvnt Keeper til Best Password Manager (2018) & Editors' Choice (2018, 2019) og tildelt virksomheden prisen Publisher's Choice Cybersecurity Password Management InfoSec Award (2019), og mange millioner mennesker og tusindvis af virksomheder over hele verden stoler pA?, at Keeper beskytter deres digitale aktiver og hjAlper med at reducere risikoen for databrud. Keeper er SOC-2- og ISO 27001-certificeret, og stA?r endvidere pA? de amerikanske fA,derale myndigheders liste over virksomheder, man kan bruge, via det sA?kaldte System for Award Management (SAM). Keeper beskytter virksomheder af alle stA,rrelser i alle primAre industrisektorer. Se mere pA? https://keepersecurity.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/653364/Keeper_Black_Standard_2x_Logo.jpg
See also:
Leave a comment
News
  • Latest
  • Read
  • Commented
Calendar Content
«     2020    »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031